Kum Oyunu Terapisi Kaygıyı Azaltarak Beyni Değiştirebilir mi?

Ocak 01, 2021

Çeviri: Uz. Kl. Psk. Fatma Zehra Gelgör

Kum oyunu terapisi çocuklar ve yetişkinler için sözsüz, birden çok duyuya hitap eden, psikodinamik bir yöntemdir. Temelleri Oyun Terapisi, Jung’un teorileri ve Uzakdoğu pratiklerine dayanmaktadır. Dünya genelinde yaygınlığı günden güne artmaktadır. Araştırmalar klinik semptomlara odaklanan değerlendirme ölçeklerinin sonuçlarına göre kum oyununun kaygıyı azaltmada etkili olduğunu göstermektedir.

Foo ve arkadaşları tarafından 2020 yılında yapılan bir araştırma, Kum Oyunu Terapisi’nin yaygın anksiyete bozukluğu tanısı olan 23 yaşında kadın danışanın semptomları ve beyin metabolitleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu araştırma ile ilk kez hem klinik semptomlardaki iyileşme hem de nörofizyolojik değişimler ele alınmıştır.

Terapötik ilişkiyle beraber Kum Oyunu Terapisi’nin birden çok duyuya hitap ediyor olması değişimin temelinde yatan mekanizmalardır. Araştırmacılar beyinde duyusal bilgiyi işleyen bölge olmasından dolayı talamus bölgesini incelemişlerdir. Ayrıca bu bölge yaygın anksiyete bozukluğunun ilişkili olduğu amigdala ve limbik sistem ile birbirine bağlıdır.

Araştırmada ilk 45 günlük bekleme süresinde başlangıç değerleri ölçülmüştür. Ardından 23 yaşındaki danışana uzman bir kum terapisti tarafından 9 hafta boyunca toplam 18 saat Kum Oyunu Terapisi uygulanmıştır. Bekleme süresinde danışanın kaygı belirtilerinde hiçbir azalma olmazken Kum Oyunu Terapisi’nin sonunda uygulanan iki kaygı ölçeğinde belirtilerin şiddetli düzeyden normal düzeye indiği görülmüştür. Görüntüleme çalışmaları; katılımcının hem sağ hem sol talamusta N-Asetil aspartat/kreatin oranlarının bekleme süresinde sağlıklı sınırın altında olduğunu, terapi sürecinden sonra ise sağlıklı sınıra yükseldiğini göstermiştir. Bu sonuca göre Kum Oyunu Terapisi’nin sadece yaygın anksiyete bozukluğunun klinik semptomlarını düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda beyin sağlığı ve işleyişinde de ilerlemeye destek olduğunu söylemek mümkündür.

Yazarların bu araştırmada beynin özellikle korteks altı bölümlerini incelemesinin nedeni buradaki sistemlerin güvenlik, duyusal girdi ve stres tepkilerini düzenlemekle beraber “düşünen beyin”i desteklemekte önemli bir rol oynamasıdır. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler Kum Oyunu Terapisi ile hem klinik olarak hem nörofizyolojik olarak iyileşme görürken aynı zamanda nasıl düşündüklerini, nasıl hissettiklerini ve hayatlarındaki stres etkenlerine nasıl tepki verdiklerini de etkiliyor olabilir. Bu konuda yeni araştırmalar yapılmakta ve daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynak: www.apa.org.tr
Makale: Foo, M., Freedle, L.R., Sani, R. & Fonda, G. (2020). The effect of sandplay therapy on the thalamus in the treatment of generalized anxiety disorder: A case report. International Journal of Play Therapy, 29 (4), 191-200. https://doi.org/10.1037/pla0000137

Bir Yorum Ekleyin
Sanat ile İç Dünyamızı Keşfetmek Online Grup Çalışmamızı Tamamladık!

Yorumunuzu Yazabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir