Terapi

 • Çocuk ve Ergen Terapisi

  Çocuk ve Ergen Terapisi, 0-18 yaş aralığında ortaya çıkabilecek duygusal ve davranışsal problemlere çözüm getirmeyi amaçlar. Başlangıçta ebeveynden ayrıntılı bir gelişim öyküsünün alınması, terapi sürecinin sağlıklı bir şekilde planlanması için oldukça önemlidir. Bununla beraber ebeveyn eğitimi ve aile görüşmeleri sürecin önemli bir parçasıdır. Ayrıca okul rehberlik servisi ve çocuk psikiyatristi ile işbirliği yapmayı gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek depresyon; kaygı bozuklukları; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; alt ıslatma, tırnak yeme, saldırganlık gibi davranış problemleri; boşanma ve kayıp gibi travmatik yaşantılar gibi pek çok problem psikoterapi desteği ile çözüme kavuşabilir. Çocuk ve ergenin gelişim sürecinin olumlu yönde desteklenmesi ve sağlıklı bir yetişkin olma yolunda ilerlemesi terapinin nihai hedefidir.

 •  

 •  

 • Bireysel Terapi

  Bireysel Terapi, danışanın ve terapistin birlikte çalışarak problemlere çözüm getirdiği, bu süreçte terapistin danışana birebir eşlik ettiği bir terapi biçimidir. Bireysel psikoterapi; danışanın problemlerini çözmesini, sorunlara farklı perspektiften yaklaşabilmesini, danışanın var olan potansiyelini kullanabilmesini, kişinin kendisine uygun baş etme metotları geliştirebilmesini ve kendisi hakkında farkındalık kazanmasını hedefler. Bireysel terapide; depresyon, kaygılar, fobiler, ilişki problemleri, özgüven, travmalar, korkular, olumsuz yaşantılar, mutsuzluk, uyku ve yeme problemleri, performans kaygısı gibi birçok konu ele alınır. Psikoterapi sürecinin uzunluğu danışanın yaşadığı problemlere ve ihtiyacına göre terapist ve danışan tarafından ortak bir şekilde belirlenir.

 • Çift ve Aile Terapisi

  Çift ve Aile Terapisinde, aile üyelerinin ya da çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamaları ve tanımaları, birbirileri ile sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri, yaşanan akut veya kronik çatışmaların çözülmesi hedeflenmektedir. Psikoterapi ortamında kişiler, terapistin sağladığı güven ortamında duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade ederler. Aile terapisinde terapist, bazen ailenin tüm fertlerini seansa dahil ederken, gerekli gördüğü durumlarda aile üyeleriyle bireysel görüşmeler yapmaktadır. Çift terapisinde ise çift hem birlikte seansa katılırken hem de ayrı ayrı görüşmeleri terapist tarafından organize edilir. Yapılan araştırmalar aile ve çift terapisinin çocuk, ergen ve yetişkinlerin problemlerinin giderilmesinde ve sağlıklı ilişkiler geliştirmelerinde çok yararlı olduğunu göstermektedir.

   

 •  

 • Uyguladığımız Psikoterapi Yöntemleri

  İhtiyacınıza yönelik en etkili çözüm yolları