Hatice Kübra UYSAL

Psikolog
  • Hatice Kübra UYSAL
   Psikolog

   Hatice Kübra UYSAL

   Psikolog
   • Uzmanlık Alanı:
    Ergen ve Yetişkinler
   • Eğitim:
    : İstanbul Şehir Üniversitesi, Psikoloji (Lisans), İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyoloji
    (Lisans), İbn Haldun Üniversitesi, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans, devam)
   • Terapi Yaklaşımı:
    Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Psikolog Hatice Kübra Uysal, 2018 yılında burslu olarak öğrenime başladığı İstanbul Şehir
  Üniversitesi Psikoloji bölümünden bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu. 2019 yılında ise
  İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümünü tamamladı. Lisans öğrenimi süresince
  İstanbul Şehir Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı ve İstanbul Şehir Üniversitesi
  Travma Laboratuvarı’nda birçok projede gönüllü asistanlık çalışmalarında bulundu. 3 yıl
  boyunca İLEM Kademe Eğitim Programı’nı takip edip tamamlayarak psikoloji eğitiminin yanı
  sıra farklı alanlara yönelik de çalışmalarda bulundu.
  Psikoloji lisansının ardından 2018 yazında İyi Şeyler’deki stajını tamamladı. Halen, İbn
  Haldun Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında, tez çalışmalarına ve İbn
  Haldun Üniversitesi Psikoterapi ve Araştırma Merkezi’nde klinik stajına devam etmektedir.
  Yüksek lisans eğitimi boyunca Dr. Taha Burak Toprak tarafından Bilişsel Davranışçı Terapi,
  Psikolog Belkıs Ertürk tarafından Çözüm Odaklı Terapi ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turan
  Karatepe tarafından Kabul ve Kararlılık Terapisi süpervizyonlarına katılmıştır. İstanbul
  Doğum Akademisi bünyesinde Dr. Hakan Çoker ve Uzm. Psk. Neşe Karabekir tarafından
  verilen “Doğuma Hazırlık Eğitmenliği ve Doulalık”, “Doğum Psikologluğu” eğitimlerini
  tamamlamıştır.
  Evli ve bir çocuk annesi olan Hatice Kübra Uysal, ergen, gebe ve yetişkinlere yönelik
  bireysel psikoterapi çalışmalarına İyi Şeyler Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde devam
  etmektedir.

  . Şema Terapi Grup Konsültasyonu, Klinik Psikolog Reyhan Özyağlı, 2022
  . Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi, Hakan Türkçapar, 2020
  . Eş Terapileri Eğitimi, Medaim Yanık, 2020
  . İstanbul Doğum Akademisi Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitmenliği, Doulalık ve Doğum
  . Psikoterapisi Eğitimi, 2019-2020

  ✔ Doğum psikoterapisi
  ✔ Gebelik dönemi sorunları
  ✔ Doğum sonrası depresyon
  ✔ Kaygı bozuklukları
  ✔ Duygudurum bozuklukları
  ✔ Obsesif kompülsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar
  ✔ Stres yönetimi
  ✔ Öfke kontrolü
  ✔ İlişki problemler