Şeyma DEMİRLİKAN

Uzman Klinik Psikolog
  • Şeyma DEMİRLİKAN
   Uzman Klinik Psikolog seyma@iyiseyler.com.tr

   Şeyma DEMİRLİKAN

   Uzman Klinik Psikolog seyma@iyiseyler.com.tr
   • Uzmanlık Alanı:
    Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi
   • Eğitim:
    Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji (Lisans)Okan Üniversitesi, Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans) 
   • Terapi Yaklaşımı:
    Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT), EMDR Terapisi (Çocuk, Ergen, Yetişkin), Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, Oyun Terapisi 

  Uzman Klinik Psikolog Şeyma Demirlikan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2012 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Okan Üniversitesi Sağlık odaklı Klinik Psikoloji Lisansüstü Programında aldığı uzmanlık eğitimini 35 yaş sonrası gebelik deneyimleri üzerine yazdığı tez ile 2015 yılında tamamladı. Lisansüstü eğitimi boyunca yetişkinlere psikoterapi hizmeti vererek Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı süpervizyon aldı. Bu süreçte, staj kapsamında Bezmialem Üniversitesi Sigara Bıraktırma Polikliniği’ne başvuran bireylerle görüşmeler gerçekleştirdi. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Aile Evi ve Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniği’nde tedavi gören çocuklara yönelik psikolojik destek verdi. Yetişkinlere yönelik psikoterapi eğitiminin yanında çocuk ve ergenlerle çalışmak için Oyun Terapisi ve Çözüm Odaklı Terapi gibi yaklaşımların eğitimini aldı.

  Lisans ve lisansüstü eğitimi boyunca dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer aldı. Bu projeler kapsamında depremzede, sevgi evlerinde kalan ve mülteci çocuklara yönelik bireysel ve grupla psikososyal destek faaliyetlerine katkı sağladı. 2015 – 2018 yılları arasında Türk Kızılayı Toplum Merkezleri Projesi’nde klinik psikolog, yönetici ve program sorumlusu pozisyonlarında birçok farklı ilde incinebilir gruplara yönelik psikososyal destek, koruma ve sosyal uyum alanında çalıştı. Halihazırda özel bir üniversitenin psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezinde üniversite öğrencilerine bireysel ve grupla danışmanlık vermektedir.

  İyi Şeyler Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi uygulamaları gerçekleştirmektedir. Kronik sağlık sorunları, gebelik, kayıp ve yas gibi süreçlerde yaşanan zorluklarla baş etme; kaygı, depresyon, öfke kontrolü, travma sonrası stres bozukluğu gibi konular üzerine çalışmaktadır. Çocuklara ve ailelerine ayrılma kaygısı, sosyal kaygı, uyum, iletişim ve davranış sorunlarının çözümü gibi konularda destek vermektedir. Nöropsikolojik değerlendirme testleri ile gelişimsel değerlendirme testleri uygulama yetkinliği vardır.

  Şeyma Demirlikan, çeşitli yaş gruplarına yönelik psikoeğitsel grup çalışmaları oluşturmakta ve yönetmektedir. İyi Şeyler’de Duygunu Fark Et Kendini Keşfet Programı’na liderlik yapmaktadır. Aynı zamanda çeşitli kurumlarda psikolojik ilk yardım, özbakım ve etkili iletişim üzerine yaratıcı drama, sanat terapisi ve interaktif yöntemlerden yararlanarak eğitimler vermektedir. Psikoterapi uygulamalarında temelde Şema Terapi, EMDR, Çözüm Odaklı Terapi ve Oyun Terapisi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

  Aktif olarak İngilizce terapi uygulamaktadır.

  · Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Uygulayıcılar için Temel Beceri Kazandırma Eğitimi, Doç.Dr. Bilge Uzun / APAMER Psikolojik Danışmanlık Merkezi
  · Şema Terapi, Prof.Dr. Gonca Soygüt Pekak / Şema Terapi Enstitüsü
  · Çocuk ve Ergenler için EMDR Terapisi I. Düzey Eğitimi, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar / Fide Danışmanlık
  · EMDR ve Oyun Terapisi, Reyhana Seedat / Davranış Bilimleri Enstitüsü
  · EMDR Terapisi I. Düzey Eğitim & Süpervizyon / Davranış Bilimleri Enstitüsü
  · Psikolojik İlk Yardım Eğitici Eğitimi / Türk Kızılayı & IMC
  · Travmada Sahada Kullanılabilecek Sanat Terapisi Müdahaleleri / Sanat Terapileri Derneği
  · Dışavurumcu Oyun Terapisi Yöntemleri, Reyhana Seedat / Ekip Norma Razon
  · Filial Terapi, Reyhana Seedat / Ekip Normarazon
  · Gelişimsel Temas Terapisi, Reyhana Seedat / Ekip Norma Razon
  · Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Reyhana Seedat / Ekip Norma Razon
  · Şema Terapi, Dr. Alp Karaosmanoğlu / ISST
  · Oyun Terapisi, Birgül Emiroğlu / Oyun Terapileri Derneği
  · Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Doç. Dr. Nevin Dölek / Kim Psikoloji
  · Çocuk Değerlendirme Testleri, Derya Altınay / Febris Danışmanlık Merkezi
  · Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri, Şükriye Akça Kalem / Türk Psikologlar Derneği
  · Temel Aşama Yaratıcı Drama, Nilgün Tuluk / Fokus Akademi

  ✔ Travma
  ✔ Kayıp ve yas
  ✔ Öfke kontrolü
  ✔ Kaygı bozuklukları (sosyal kaygı, fobiler, panik atak, obsesif kompülsif bozukluk, ayrılma kaygısı)
  ✔ Uyum sorunları
  ✔ Bağlanma sorunları
  ✔ Sigara bırakma
  ✔ Ağrı ve kronik sağlık sorunlarıyla baş etme
  ✔ Psikoonkoloji