Şehitnur KÜRÜM

Uzman Klinik Psikolog
  • Şehitnur KÜRÜM
   Uzman Klinik Psikolog sehitnur@iyiseyler.com.tr

   Şehitnur KÜRÜM

   Uzman Klinik Psikolog sehitnur@iyiseyler.com.tr
   • Uzmanlık Alanı:
    Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi
   • Eğitim:
     Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji (Lisans) Goldsmiths College, University of London, Klinik Psikoloji ve Sağlık Hizmetleri (Yüksek Lisans) İstanbul Şehir Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar (Yüksek Lisans) 
   • Terapi Yaklaşımı:
    Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Gelişimsel Dokunma Terapisi, Filial Terapi, Dışavurumcu Oyun Terapileri (Kum Tepsisi, Kukla, Sanat), Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT), Kalp Merkezli Hipnoterapi 

  Uzman Klinik Psikolog Şehitnur Kürüm Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2010 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programına başladı. Cumartesi Anneleri’nin yas tutma sürecini incelediği tezinde sosyal bir hareketin psikolojik yönlerini ele aldı ve 2012 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2012-2013 yıllarında Londra’da Goldsmiths University of London’da Klinik Psikoloji ve Sağlık Hizmetleri alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Tezinde İngiltere’de yaşayan Türkler ile Türkiye’de yaşayan Türkler’in depresyona yatkınlıklarını ve bunun otobiyografik hafıza üzerindeki etkisini araştırdı. İngiltere’den döndükten sonra 2014 yılı boyunca Zeytinburnu Belediyesi Aile Danışmanlığı Merkezi AKDEM’de klinik psikolog olarak çalıştı. 2015-2016 yıllarında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda klinik psikolog olarak görev yaptı.

  Öğrenim ve çalışma hayatı boyunca terapi ve test eğitimlerine devam etti. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi Eğitimi, beş modül süren Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi ve Kalp Merkezli Hipnoterapi Eğitimi almış olduğu terapi eğitimleri arasında en önemli olanlarıdır. Altı yaş ve üstü çocuklara WISC-R Zeka Testi, beş yaş ve altı çocuklara Denver II Gelişimsel Tarama Testi uygulamaktadır.

  Çocuklarla ve ergenlerle çalışırken terapilerinde Oyun Terapisi, Filial Terapi, Gelişimsel Dokunma Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapileri, Bilişsel Davranışçı Terapi, Hipnoterapi ve Kişilerarası Ilişkiler Psikoterapisi uygulamaktadır. Her iki grupta da terapi uygularken ebeveyn ve aile görüşmelerine özellikle önem vermektedir. Yetişkinlerle çalışırken terapilerinde öncelikli olarak Hipnoterapi olmak üzere Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kişilerarası Ilişkiler Psikoterapisi uygulamaktadır.

  Evli ve bir çocuk annesi olan Şehitnur Kürüm; çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikoterapi çalışmalarının yanısıra İyi Şeyler Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Anne Okuma Atölyesi, Psikoloji Okumaları Atölyesi ve Kendini Anlamak Atölyesi gibi pek çok programa liderlik yapmaktadır.

  · Kalp Merkezli Hipnoterapi, Reyhana Seedat / Ahenk Psikoloji – The Wellness Institute
  · Uluslararası Oyun Terapisi Sertifika Programı / Ekip Norma Razon
  · Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Reyhana Seedat
  · Filial Terapi, Reyhana Seedat
  · Gelişimsel Oyun Terapisi, Reyhana Seedat

  · Dışavurumcu Oyun Terapi Yöntemleri (Sanat, Kum Tepsisi ve Kukla Terapisi), Reyhana Seedat
  · Bağlanma Kuramlarına Yönelik Oyun Terapisi Teknikleri, Paris Goodyear Brown
  · Çocuklarda Travma, Cinsel Taciz ve Zor Çocuklarla Çalışmak, Reyhana Seedat
  · Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri / Türk Psikologlar Derneği
  · WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi / Türk Psikologlar Derneği
  · Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar 

  · Bilişsel Davranışçı Çift Terapisi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Sungur
  · Çocuklarda Biilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi, Doç. Dr. Nevin Dölek
  · Psikodinamik Psikoterapi Uygulamaları Eğitimi, Uzman Psikolog Hüseyin Fırat
  · Klinik Batarya Eğitimi (MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, HKE Hacettepe Kişilik Envanteri, Beck Depresyon & Umutsuzluk Ölçekleri, STAI I-II Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Ölçekleri, BEIER Cümle Tamamlama Testi, SCL – 90 Psikolojik Belirti Tarama Envanteri, KSE Kısa Semptom Listesi), Doç. Dr. Erdoğan Gültekin
  · İntihar Eğilimleri ve Krizlere Müdahale Kursu, Uzman Psikolog Hüseyin Fırat
  · Denver II Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi / İletişim Danışmanlık Eğitim ve Psikoloji Organizasyonları Merkezi

  ✔ Anksiyete bozuklukları (fobiler, panik atak, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu,
  yaygın anksiyete bozukluğu, sınav kaygısı, obsesif-kompulsif bozukluk)
  ✔ Bağlanma problemleri
  ✔ Uyku bozuklukları
  ✔ Motivasyonel sorunlar
  ✔ Duygudurum bozuklukları
  ✔ Depresyon