PERGEL - Performans Geliştirme Programı

 • PERGEL; EMDR Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Sanat Terapisi tekniklerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş, Sınavlara Yönelik Bir Performans Geliştirme Programıdır.

   

  Sınavlara hazırlanan, yarışmalara katılan veya kısıtlı bir zaman içerisinde herhangi bir performans sergilemesi gereken çocuk ve gençlerin;

  • Hazırlık sürecinde tüm çevresel etmenleri ve alışkanlıkları doğru düzenlemesi,
  • Etkin bir çalışma programı uygulaması,
  • Sınav anında bilgilerini maksimum derecede kullanması,
  • Hazırlık ve sınav esnasında zihinlerinde oluşan otomatik düşünceler ile baş etmesi,
  • Bu düşünceler sonucunda oluşan kaygı, öfke ve yetersizlik gibi duyguları kontrol etmesi,
  • Kişiye özgü maksimum performansa ulaşması için tasarlanmış etkili ve keyifli bir öğrenme sürecidir.

   

  6-12 oturum süren program boyunca;

  🔑Etkinliği kanıtlanmış çalışma ve sınav taktikleri öğrenilir.

  🎨Sanat etkinlikleri, imajinasyon çalışmaları ve rahatlama egzersizleri ile kalıcı bir beceri kazanımı sağlanır.

  📝Performansı Olumsuz Etkileyen Tutumlar Ölçeği ve Sınav Tutum Ölçeği gibi ölçüm araçlarıyla sürecin sıkı bir takibi yapılır.

  🍎Çalışma süreci ve sınav öncesi için kişiye özel bir beslenme programı hazırlanır.

  🧗Kişinin maksimum performansına ulaşmasının önündeki engeller kaldırılır.

   

  💻PERGEL Programı online olarak uygulanabilir.