Zahide TEPELİ TEMİZ

Dr. Klinik Psikolog
  • Zahide TEPELİ TEMİZ
   Dr. Klinik Psikolog, ISST Onaylı Şema Terapisti

   Zahide TEPELİ TEMİZ

   Dr. Klinik Psikolog, ISST Onaylı Şema Terapisti
   • Uzmanlık Alanı:
    Yetişkin ve Çift Psikoterapisi
   • Eğitim:
    Fatih Üniversitesi Psikoloji – Sosyoloji (Lisans), FSM Vakıf Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesi Ortak Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans), FSM Vakıf Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi Ortak Klinik Psikoloji (Doktora)
   • Terapi Yaklaşımı:
    Şema Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT), Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Narrative Terapi
 • Dr. Klinik Psikolog Zahide TEPELİ TEMİZ, lisans eğitimini Fatih Üniversitesi Psikoloji (İng.) ve Sosyoloji (İng.) bölümlerinde bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Burslu olarak kabul edildiği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) & Bezmialem Üniversitesi Ortak Klinik Psikoloji yüksek lisans programı ile Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Ardından FSMVÜ’nün İstanbul Medeniyet Üniversitesiyle ortak yürüttüğü Klinik Psikoloji Doktora Programına burslu olarak kabul almıştır. Doktora programından “Evlilikte Çift Uyumu ve İlişki Odaklı Diyalektik Davranış Terapisinin Etkileri” başlıklı teziyle 2022 yılında mezun olmuştur. Tepeli Temiz, 2016-2021 yılları arasında akademik alanda araştırma görevlisi ve yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

  2015-2019 tarihlerinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi sürecinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri ve Yetişkin Psikiyatri Servisleri, Bezmialem Hastanesi Psikiyatri Servisi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi ve Medipol Mega Hastanesi Nöroloji Servisinde klinik stajlarını gerçekleştirmiştir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi sürecinde Bilişsel-Davranışçı Terapi yönelimli süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almış ve ergenlerle grup uygulamaları gerçekleştirmiştir. Kızılay Toplum Ruh Sağlığı merkezinde mültecilere yönelik grup terapisi yürütmüştür. Ayrıca FSMVÜ Psikoloji laboratuvarında 2 yıl süreyle ücretsiz BDT ve Şema Terapi yönelimli bireysel terapiler yürütmüştür. Bireysel terapilerin yanı sıra üniversite öğrencileriyle stres yönetimine yönelik BDT grup terapisi ve Farkındalık Temelli Grup Terapisi gerçekleştirmiştir. Doktora çalışmasında Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT) odaklı grup uygulamalarına yönelmiştir. Halen DDT grup becerilerini bireysel ve grup düzeyinde uygulamaya devam etmekte olup, özellikle eşleriyle ve çocuklarıyla ilişkilerinde problem yaşayan evli çiftlerin ilişki kalitelerini artırmaya yönelik olarak kullanmaktadır. Akademik çalışmaları ise uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sunmuştur. Tepeli Temiz’in Ketebe yayınlarından çıkan Narrative Terapi Uygulamaları adlı kitapta “Depresyonu Narrative Terapi ile Çalışmak: Ümitsizliği Aşma Kampanyası” başlıklı bir kitap bölümü bulunmaktadır. Pandemi döneminde Doç. Dr. Işıl Bilican’nın yürüttüğü “COVID-19 Pandemisinin Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkileri” başlıklı TÜBİTAK projesinde doktora bursiyeri olarak bulunmuş ve araştırmanın temel süreçlerinin koordinasyonunda yer almıştır. Projenin sonuçları çeşitli palatformlarda; çalıştay ve kongrelerde sunulmuştur (Işıl Bilican & Zahide Tepeli Temiz).

  Psikoterapi becerilerini geliştirmek ve zenginleştirmek amacıyla Emel Stroup’tan Beck Yönelimli Kognitif Terapi eğitimini tamamlamış, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bağlanma Temelli Aile Terapisi, Dulwich Center tarafından verilen Narrative Terapi (yetişkin, çocuk, travma ve aile modülleri) ve Gonca Soygüt Pekak’tan Şema Terapi eğitimleri almıştır. Şema Terapi eğitim ve süpervizyonunu 2019-2022 yıllarında tamamlayan Tepeli Temiz, Uluslararası Şema Terapi Örgütü (ISST) tarafından sertifikalı Şema Terapistidir. Diyalektik Davranışçı Terapi eğitimini ise Doktora eğitimi kapsamında Işıl Bilican’dan almış ve süpervizyon altında DDT grup beceri eğitimi programını uygulamıştır. Ayrıca Eckhard Roediger’dan Çiftlerle Şema Terapi eğitimi almıştır.

  Tepeli Temiz, bütün bu eğitimlerin sonucunda psikoterapiye bütünleştirici bir gözle bakmaktadır. Kişilerin olumlu öykülerini belirginleştirme ve güçlü taraflarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Tepeli Temiz, bireylerin yalnızca problemden ibaret olmadığı düşüncesiyle psikoterapiye yaklaşmaktadır. Bu bağlamda çocuklarla yaptığı çalışmalarda problemleri hikayelerle ele almakta ve problemleri yenebilmek için güçlerini keşfetmelerine yardımcı olmaktadır. Narrative terapi workshoplarını çeşitli platformlarda gerçekleştirmektedir. Yetişkinlerle ve çiftlerle yaptığı psikoterapi uygulamalarında ağırlıklı olarak Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Diyalektik Davranışçı Terapi modelleriyle çalışmaktadır.

  Çalıştığı konular arasında kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorluklar, kişilik bozuklukları veya kimlikle ilgili genel zorlanmalar, çocukluk çağı travmaları, depresyon, kaygı bozuklukları, panik atak, sosyal fobi, obsesyonlar (takıntılar), öfke ve stres yönetimi, uyum problemleri, eşler arası çatışma ve iletişim problemleri, ebeveynlik sürecindeki zorlanmalar, başarısızlık ve yetersizlik hisleri gibi konular yer almaktadır.

  İyi Şeyler Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde yetişkinler ve çiftlere yönelik psikoterapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

  · Şema Terapi, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak
  · ISST Onaylı Şema Terapi Süpervizyonu, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak (2019-devam)
  · Çiftlerle Şema Terapi, Eckhard Roediger (2021-devam)
  · Bağlanma Temelli Aile Terapisi, Suzanne Levy
  · Bilişsel Davranışçı Terapi, Dr. Emel Stroop
  · Narrative Terapi (yetişkin, çocuk, travma ve çift terapisi modülleri), Dulwich Center, David Newman, Mark Hayward, Poh Lin Lee, David Marsten & Laurie Markham, Ben Shannahan
  · Çözüm Odaklı Terapi, Dr. Nevin Dölek

  ✔ Depresyon
  ✔ Kaygı bozuklukları
  ✔ Stres
  ✔ Öfke problemleri
  ✔ Obsesyonlar ve kompulsiyonlar
  ✔ Sosyal fobi
  ✔ Çocukluk çağı travmaları
  ✔ İlişki problemleri
  ✔ Kişilik bozuklukları
  ✔ Zorlayıcı kişilik özellikleri
  ✔ İletişim ve etkileşim sorunları